Till innehåll på sidan

Cochrane är en av USA:s ledande ekonomer med bakgrund från Berkeley och Stanford. Han är internationellt känd för sin forskning inom makroekonomi, penningpolitik och finans – och att göra detta relevant för investerare. Som huvudtalare på Nyårskonferensen kommer hans presentation "Towards a run-free financial system" ge oss en makroekonomisk överblick och diskutera huruvida vi är immuna mot framtida kriser.


Läs också

Ett finanssystem fritt från riskabla rusningar

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.