Till innehåll på sidan

Weigel har arbetat med affärsutveckling, investeringar och tillväxt i mer än 20 år. Han är medförfattare till The Innovation Illusion från 2016, som korades till en av årets bästa affärsböcker av Financial Times. På Nyårskonferensen kommer hans presentation att handla om innovation, disruptiva tjänster, tech-hype och varför kapitalismen har förlorat sin drivkaft.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.