Till innehåll på sidan

Applebaum är en av världens mest erkända skribenter genom sitt omfattande författarskap och sitt arbete för bland andra Washington Post och The Economist. Som få andra förmår hon belysa politiska skeenden i ett historiskt sammanhang. På Nyårskonferensen kommer hon att tala om geopolitiska risker, handelskrig, Brexit, fake news, hoten mot demokratin och bilaterala spänningar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.