Till innehåll på sidan

Mark Houben

Client Relations Manager, Nederländerna

Stark månad

Av: Mark Houben

Det blev en bra maj månad för SKAGENs största aktiefonder och för företagsobligationsfonden SKAGEN Credit. 


Evans: Tre scenarier för 2016

Av: Mark Houben

I vilken riktning går aktiemarknaderna 2016? Garry Evans, chef för Global Asset Allocation Service på kanadensiska analysfirman Bank Credit Analyst och talare ...


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.