Till innehåll på sidan

Christian S. Larsen

Communications Manager

Ett stabilt första halvår

Av: Christian S. Larsen

Tillväxtmarknaderna fortsatte att utöka ledningen framför de utvecklade marknaderna under årets första hälft, som hittills har bjudit på hygglig absolut avka...


Ödmjuk stjärnförvaltare

Av: Christian S. Larsen

Medier beskriver Øyvind Fjell som en stjärna och han rankas som en av Nordens bästa förvaltare av nordiska aktier. Ändå är det med en stor portion ödmjukhet ...


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.