Till innehåll på sidan

Christian S. Larsen

Communications Manager

Förnyad osäkerhet i maj

Av: Christian S. Larsen

Vårens spirande optimism på aktiemarknaderna fick en knäck i slutet av maj när riskerna för handelskrig, geopolitisk oro, ränteförändringar och valutakursföränd


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.