Till innehåll på sidan

Trygve Meyer

ESG och kommunikation

Trygve arbetar med ESG/hållbarhet i investeringarna, och tillhör SKAGENs Fund Intelligence Team.

Yrkeslivserfarenhet

  • Tillhör SKAGENs Fund Intelligence Team och arbetar med ESG/hållbarhet i investeringarna.
  • Kommunikatör inom portföljavdelningen, 2006-2017
  • Anställd i SKAGEN i maj 2006
  • Reporter Bloomberg News i Oslo 2000-2006
  • Soldatrepresentant och presskontakt Norska försvaret 1999-2000

Utbildning

  • BSc (Hons) i Business Administration, University of Bath


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.