Till innehåll på sidan
Porträttbild av en kvinna.

Jane Tvedt

Portföljförvaltare, Storebrand Asset Management

Jane förvaltar den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus.

Som portföljförvaltare för SKAGEN Avkastning och SKAGEN Tellus, arbetar Jane med att undersöka nya investeringsidéer, följa och analysera globala makroekonomiska skeenden och säkerställa optimal förvaltning av fonderna.

Storebrand Asset Management (SAM) ansvarar sedan 1 september 2018 för förvaltningen av SKAGENs räntefonder. Jane är en del av SAM:s stora och kunniga förvaltningsteam.

Arbetslivserfarenhet

  • Startade i SKAGEN mars 2010
  • Huvudförvaltare SKAGEN Avkastning sedan december 2010
  • Huvudförvaltare SKAGEN Tellus sedan juni 2016
  • Senior makroekonom/Senior manager Statoil
  • Rådgivare, Norges Bank

Utbildning

  • MSc i Ekonomi, Universitetet i Oslo
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.