Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Timothy Warrington

Verkställande direktör

Ett år som vd

Av: Timothy Warrington

Den absoluta avkastningen är tvåsiffrig i år för de flesta av SKAGENs fonder, skriver Tim Warrington i en uppdatering.keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.