Till innehåll på sidan

Timothy Warrington

Verkställande direktör

Alexandra Morris

Investeringsdirektör

Sølvi Marie Tonning

Chief Risk & Compliance Officer

Lisen Dybdahl

Varumärkesdirektör

Arild Risanger Sunde

Chef Produktutveckling
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.