Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Timothy Warrington

Verkställande direktör

Alexandra Morris

Investeringsdirektör

Lisen Dybdahl

Varumärkesdirektör

Bjørn Tjemsland

Chief Risk & Compliance Officer

Arild Risanger Sunde

Chef Produktutveckling

Pål Bergskaug

Director of Wealth Management
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.