Till innehåll på sidan

Upptäck SKAGEN m2

Fonden investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen. Handla via våra samarbetspartners eller logga in nedan.

Sett till de senaste tre åren placerar sig SKAGEN m2 bland de tre bästa bland samtliga fastighetsaktiefonder i Europa.*

SKAGEN m2 består av en global portfölj med cirka 30 fastighetsbolag noterade över hela världen. Fonden är ett spännande komplement till aktie- och räntefonder, och kan fungera som en balanserande komponent i en motståndskraftig portfölj.

Michael Gobitschek är fondens huvudförvaltare.

Medvind för 5-årsjubilerande SKAGEN m2

*Källa: analysprogrammet Morningstar Direct, per 1 oktober 2017.

Läs mer om SKAGEN m2
Bild av en man
Michael Gobitschek förvaltar fastighetsfonden SKAGEN m2.

1

Global ekonomisk tillväxt

Urbanisering och ökat välstånd eldar på fastighetsmarknaden globalt.

2

Kompletterar ditt sparande

Ett spännande långsiktigt komplement till aktie- och räntefonder.

3

Förutsägbarhet och likviditet

Investering i fastighetsaktier erbjuder förutsägbarhet och likviditet.

4

Sprider riskerna

Fastighetsaktier ger goda möjligheter till diversifiering (valuta, längd på hyreskontrakt, städer, olika fastighetssegment).

5

Lokalt betingat

Ett av få tillgångsslag som prissätts lokalt och inte globalt.

6

Oavsett ränteläge

Fastighetsaktier kan ge spännande möjligheter oavsett ränteläge.

1. En av Europas bästa: Sett till de senaste tre åren placerar sig SKAGEN m2 bland de tre bästa bland samtliga fastighetsaktiefonder i Europa.*

2. Inte bara för proffs: SKAGEN m2 ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden.

3. Aktiv och värdebaserad: Fonden följer SKAGENs beprövade aktiva och värdebaserade filosofi.

*Källa: analysprogrammet Morningstar Direct, mätt från 1 oktober.

Foto av en man.

Medvind för femårsjubilerande SKAGEN m2

SKAGENs globala fastighetsfond kan se tillbaka på fem händelserika år, en årlig genomsnittlig avkastning på 10,45 procent till kunderna, viktiga lärdomar och ett antal utmärkelser.

Folkmyller på gata i Kina

Megatrender sätter fastigheter i centrum

Urbanisering, demografisk förändring, ökat välstånd, klimatförändringar och hållbarhet – är några av de globala megatrender som sätter fastigheter i centrum för den globala ekonomin.

Beräkna fondens avkastning

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD. Före 11 juli 2017 var jämförelseindex MSCI ACWI Real Estate. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.