Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Med noggrant utvalda bolag som ska kunna överprestera i en mängd olika makro- och marknadsscenarier, är SKAGEN Global utformad för att klara svängningarna på aktiemarknaderna – och att dra nytta av dem. Det är är en bred globalfond som passar dig som söker ett långsiktigt sparande.

Köp via våra samarbetspartners eller logga in nedan och börja spara!

*5/5 Morningstarstjärnor på 3 och 5 år, per 30 sep 2020.

**12,48 i årlig avkastning senaste 5 åren, per 29 sep 2020.

Logga in och köp nu
bild av en man
Knut Gezelius är sedan november 2014 huvudförvaltare för aktiefonden SKAGEN Global.

Vi försöker inte tima marknaden utan håller oss till våra investeringar och har siktet inställt på det långsiktiga. Tanken med SKAGEN Global är att den ska göra våra kunder rika, långsamt. - Knut Gezelius, portföljförvaltare

Motståndskraftig


Utformad för att överprestera i en mängd olika scenarier. Innehaven ska inte bara ska kunna rida ut en storm utan komma igenom den starkare och dra nytta av konkurrenternas relativa svaghet.

Bred och långsiktig


Fondens globala mandat ger maximal flexibilitet att hitta de bästa idéerna över hela världen. Aktierna innehas vanligtvis i 3–5 år, vilket kan bidra till att förvaltarna inte distraheras av kortvariga marknadsrörelser och perioder av marknadsoro.

Högt hållbarhetsbetyg


Fonden har tilldelats fem glober och ett högt hållbarhetsbetyg av Morningstar, rankad i topp-3-percentilen av 1 000 fonder (per 30 sep 2020).

Starka resultat

Oberoende analys av Morningstar rankar fonden i den första kvartilen över ett, två, tre och fem år, och i den andra över fem och tio års horisont:

Se SKAGEN Globals innehav och avkastningshistorik här

 

Foto: Unsplash

SKAGEN Global: En fond för alla väder

SKAGEN Global har klarat sig väl under coronakrisen och är sammansatt för att ge goda resultat, oavsett vad som väntar härnäst.

SKAGEN Global: En fond för alla väder

Foto:Unsplash

Sju lärdomar för investerare av coronakrisen

Några av lärdomarna från covid19-krisen är viktiga påminnelser om de fallgropar som finns på aktiemarknaderna, andra kan hjälpa oss att navigera under det kommande decenniet.

Sju lärdomar för investerare av coronakrisen

Foto:Pixabay

Hur vet man vad en aktie är värd i digitaliseringens tidsålder?

"Tillgångar i form av varumärken, patent, franchiseavtal och digitala plattformar driver allt oftare värdeskapandet i bolag", skriver portföljförvaltaren Knut Gezelius.

Hur vet man vad en aktie är värd i digitaliseringens tidsålder?

Att fondspara varje månad är ett klokt och enkelt sätt att spara. Oavsett om börsen går ner eller om den stiger, så är månadssparande för de allra flesta den strategi som fungerat bäst historiskt. 

Månadsspara i fonder − en vinnarstrategi på sikt

Foto: Shutterstock
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.