Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Våra kunders och anställdas förtroende för oss som fondbolag är helt avgörande för vår verksamhet.

Sedan vi grundades har vi därför inriktat oss på att vara ett socialt ansvarsfullt bolag. Med start hösten 2019 har vi höjt ribban, och accelererar nu övergången till att bli ett mer hållbart fondbolag, främja mångfald och jämställdhet och minska vårt klimatavtryck.

Vägledande och styrande för detta arbete är principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt att inrikta oss på tre av dessa: Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om hur vi arbetar här nedanför!

Vi följer FN:s globala ramverk för hållbart företagande.

Under detta mål inkluderar vi mångfald av alla slag.

Vårt ansvar som arbetsgivare och köpare av varor/tjänster.

Vårt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna.

Som fondbolag gör vi allra störst skillnad genom våra fonder.

Hållbarhet är integrerat i den grundliga bolagsanalys som är kärnan i vår aktiva förvaltning. Vi har en koncerngemensam policy, exkluderar vissa sektorer och produkter och är synnerligen aktiva och engagerade ägare.

Läs mer om hållbarhet i SKAGENs fonder
Skagenmålning av Hardanger.
Holger Drachmann, Sørfjord. Hardanger, 1886. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up