Till innehåll på sidan
SKAGEN Tellus A Per 30-11-2018

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Norwegian Government NOK 22-05-2019 88 459 180 13,56 %
US Government USD 15-01-2019 71 507 782 10,96 %
Chilean Government CLP 05-08-2020 49 707 521 7,62 %
Czech Republic CZK 11-04-2019 45 164 283 6,92 %
Mexican Government MXN 31-05-2029 42 121 711 6,46 %
Peruvian Government PEN 12-08-2037 35 943 016 5,51 %
US Government USD 31-07-2019 34 325 216 5,26 %
US Government USD 15-03-2019 34 300 829 5,26 %
Asian Development Bank INR 06-10-2026 31 048 581 4,76 %
UK Government GBP 22-07-2019 31 022 083 4,76 %
Hellenic Republic Government EUR 15-02-2025 29 138 229 4,47 %
Uruguay Government UYU 20-06-2022 27 513 865 4,22 %
UK Government GBP 07-03-2019 26 795 135 4,11 %
Portugese Government EUR 15-02-2030 23 545 947 3,61 %
Portugese Government EUR 15-10-2025 21 590 708 3,31 %
Dominican Republic DOP 15-02-2023 17 284 389 2,65 %
Uruguay Government UYU 15-03-2028 15 134 429 2,32 %
Spanish Government EUR 30-04-2025 10 283 815 1,58 %
Dominican Republic DOP 10-05-2024 54 487 0,01 %
Summa Fixed income Räntepapper 634 941 206 97,35 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 634 941 206 97,35 %
Disponibel likviditet 17 262 563 2,65 %
Summa andelskapital 652 203 769 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.