Till innehåll på sidan
SKAGEN Tellus A Per 28-06-2019

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
United States Treasury 1.75% 30.09.2019 USD 30-09-2019 70 653 263 10,49 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25-05-2021 68 256 055 10,14 %
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31.07.2019 USD 31-07-2019 63 068 117 9,37 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27-01-2030 49 487 456 7,35 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05-08-2020 47 916 206 7,12 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 47 518 135 7,06 %
United Kingdom Gilt 1.75% 22.07.2019 GBP 22-07-2019 44 634 387 6,63 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12-08-2037 41 770 888 6,20 %
Hellenic Republic EUR 15-02-2025 35 457 456 5,27 %
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 SEK 01-12-2020 30 530 241 4,53 %
Czech Republic Government Bond 3.750% 2020/09/12 CZK 12-09-2020 29 756 222 4,42 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15-02-2030 28 690 656 4,26 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31-03-2036 26 957 164 4,00 %
Dominican Rep Int B 8.900% 2023/02/15 DOP 15-02-2023 17 038 686 2,53 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20-06-2022 14 446 203 2,15 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15-03-2028 13 936 408 2,07 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2019/11/30 USD 30-11-2019 12 922 206 1,92 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10-05-2024 9 384 929 1,39 %
Summa Fixed income Räntepapper 652 424 678 96,89 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 652 424 678 96,89 %
Disponibel likviditet 20 976 328 3,12 %
Summa andelskapital 673 401 006 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.