Till innehåll på sidan
SKAGEN Tellus A Per 29-03-2019

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
US TREASURY N/B USD 30-09-2019 69 333 347 11,57 %
Norwegian Government NOK 22-05-2019 62 576 248 10,44 %
US Government USD 31-07-2019 51 718 082 8,63 %
Chilean Government CLP 05-08-2020 48 562 038 8,11 %
Mexican Government MXN 31-05-2029 47 071 868 7,86 %
Czech Republic CZK 11-04-2019 45 226 852 7,55 %
UK Government GBP 22-07-2019 42 876 418 7,16 %
Peruvian Government PEN 12-08-2037 37 975 796 6,34 %
Croatia Government International Bond EUR 27-01-2030 32 115 505 5,36 %
Sweden Government SEK 01-12-2020 30 927 999 5,16 %
Hellenic Republic Government EUR 15-02-2025 29 761 840 4,97 %
Portugese Government EUR 15-02-2030 24 394 590 4,07 %
Dominican Republic DOP 15-02-2023 17 068 755 2,85 %
Uruguay Government UYU 20-06-2022 15 801 030 2,64 %
Uruguay Government UYU 15-03-2028 14 703 273 2,45 %
Dominican Republic DOP 10-05-2024 375 580 0,06 %
Summa Fixed income Räntepapper 570 489 221 95,22 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 570 489 221 95,22 %
Disponibel likviditet 28 669 467 4,79 %
Summa andelskapital 599 158 688 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.