Till innehåll på sidan
SKAGEN Tellus A Per 31-01-2019

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Norwegian Government NOK 22-05-2019 88 525 806 13,48 %
US Government USD 30-09-2019 67 395 003 10,27 %
Chilean Government CLP 05-08-2020 50 040 151 7,62 %
Czech Republic CZK 11-04-2019 45 164 642 6,88 %
Mexican Government MXN 31-05-2029 44 947 870 6,85 %
Peruvian Government PEN 12-08-2037 36 458 661 5,55 %
US TREASURY N/B USD 15-03-2019 33 745 122 5,14 %
US Government USD 31-07-2019 33 532 592 5,11 %
UK Government GBP 22-07-2019 31 059 798 4,73 %
Croatia Government International Bond EUR 27-01-2030 29 838 026 4,55 %
Hellenic Republic Government EUR 15-02-2025 29 680 975 4,52 %
UK Government GBP 07-03-2019 27 059 132 4,12 %
Uruguay Government UYU 20-06-2022 26 323 618 4,01 %
Portugese Government EUR 15-02-2030 24 183 960 3,68 %
Portugese Government EUR 15-10-2025 21 962 626 3,35 %
Dominican Republic DOP 15-02-2023 16 941 620 2,58 %
Uruguay Government UYU 15-03-2028 15 274 393 2,33 %
Spanish Government EUR 30-04-2025 10 389 599 1,58 %
Dominican Republic DOP 10-05-2024 217 896 0,03 %
Summa Fixed income Räntepapper 632 741 490 96,38 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 632 741 490 96,38 %
Disponibel likviditet 23 745 058 3,62 %
Summa andelskapital 656 486 548 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.