Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är J.P. Morgans GBI Broad Unhedged Index. Före 1 jan 2013 var jämförelseindex Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. 

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
29-09-2006 378 milj. SEK 500,00 SEK J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR NO0010327786
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Sondre Solvoll Bakketun

Portföljförvaltare

Per 31-12-2020 - 80,88 % av den totala portföljen

US Government

24,13 %

Mexico

8,06 %

Czech Republic Government

7,63 %

Republic of Peru

7,57 %

Oriental Republic of Uruguay

6,81 %

Kongeriket Norge

6,60 %

UK Government

5,67 %

European Bank for Reconstruction & Development

5,32 %

Republic of Croatia

4,88 %

Republic of Chile

4,20 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.