Till innehåll på sidan

Morningstar

1000 SEK
500 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är J.P. Morgans GBI Broad Unhedged Index. Före 1 jan 2013 var jämförelseindex Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
29-09-2006 864 milj. SEK 500,00 SEK J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR NO0010327786
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Jane Tvedt

Portföljförvaltare
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Per 29-12-2017 - 75,45 % av den totala portföljen

Norwegian Government

9,78 %

US Treasury N/B

9,46 %

Portugese Government

8,82 %

Dominican Republic

7,53 %

Spanish Government

7,21 %

UK Government

7,16 %

Uruguay Government

6,86 %

NEW ZEALAND GOVERNMENT

6,32 %

Mexican Government

6,19 %

REPUBLIC OF CHILE

6,12 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.