Till innehåll på sidan

Morningstar

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är J.P. Morgans GBI Broad Unhedged Index. Före 1 jan 2013 var jämförelseindex Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
29-09-2006 729 milj. SEK 500,00 SEK J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR NO0010327786
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Jane Tvedt

Portföljförvaltare, Storebrand Asset Management
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Per 30-09-2019 - 81,05 % av den totala portföljen

US Government

20,65 %

Kongeriket Norge

10,17 %

Republic of Croatia

8,24 %

Mexico

7,69 %

Republic of Chile

7,04 %

UK Government

6,62 %

Republic of Peru

6,45 %

Hellenic Republic

4,92 %

Portuguese Government

4,73 %

Kingdom of Sweden

4,54 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.