Till innehåll på sidan
SKAGEN Insight A Per 31-01-2019

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hudson's Bay Co 151 807 9 374 341 7 754 904 3,64 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 11 092 8 476 145 7 064 190 3,32 %
Newell Brands Inc 25 550 3 822 930 4 570 181 2,14 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 21 673 416 19 389 275 9,10 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Stock Spirits Group Plc 294 953 6 542 855 7 490 600 3,52 %
Hain Celestial Group Inc Ltd 36 700 7 140 404 5 616 212 2,64 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 13 683 259 13 106 812 6,15 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Teikoku Sen-I Co Ltd 83 521 12 869 286 14 332 779 6,73 %
Hertz Global Holdings Inc 90 474 13 896 025 12 725 762 5,97 %
Armstrong Flooring Inc 98 738 11 690 706 11 078 936 5,20 %
Eltel AB 670 463 16 574 105 8 889 904 4,17 %
Rexel SA 91 714 13 128 257 8 868 957 4,16 %
General Electric Co 94 550 9 571 269 8 332 816 3,91 %
Pasona Group Inc 72 800 8 143 663 7 748 240 3,64 %
Katakura Industries Co Ltd 83 870 8 950 462 7 407 323 3,48 %
ABB Ltd 44 198 9 321 178 7 093 272 3,33 %
GEA Group AG 26 631 9 178 866 6 175 008 2,90 %
Bilfinger SE 7 815 2 972 289 2 098 365 0,98 %
dormakaba Holding AG 253 1 539 831 1 399 569 0,66 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 117 835 937 96 150 931 45,13 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Banca Popolare di Sondrio SCPA 199 271 6 540 051 4 476 103 2,10 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 21 510 3 594 782 2 929 535 1,37 %
Summa Bank och finans 10 134 833 7 405 638 3,48 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Maxell Holdings Ltd 66 682 10 435 646 8 010 679 3,76 %
Diebold Nixdorf 210 332 21 198 484 7 577 618 3,56 %
Conduent Inc 63 830 7 695 980 6 845 069 3,21 %
Ericsson LM-B SHS 50 000 2 981 028 3 724 002 1,75 %
Summa IT 42 311 138 26 157 368 12,28 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Perrigo Company 6 233 3 781 985 2 457 523 1,15 %
Assertio Therapeutics Inc 58 114 3 384 695 2 176 829 1,02 %
Summa Läkemedel 7 166 680 4 634 352 2,18 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
thyssenkrupp 99 129 21 339 963 14 822 139 6,96 %
BHP Group Ltd 36 400 6 814 603 7 773 158 3,65 %
Summa Råvaror 28 154 566 22 595 297 10,60 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
E.ON 33 511 2 860 867 3 125 284 1,47 %
Summa Nyttotjänster 2 860 867 3 125 284 1,47 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Immofinanz 13 872 2 801 133 3 105 256 1,46 %
Summa Real Estate 2 801 133 3 105 256 1,46 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telecom Italia Spa 2 824 542 14 756 278 11 542 579 5,42 %
Summa Communication Services 14 756 278 11 542 579 5,42 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 261 378 107 207 212 792 97,25 %
Disponibel likviditet 5 858 751 2,75 %
Summa andelskapital 213 071 543 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.