Till innehåll på sidan
SKAGEN Insight A Per 30-11-2018

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hudson's Bay Co 151 807 9 374 341 8 346 153 3,79 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 11 092 8 476 145 5 930 305 2,69 %
General Motors Co 15 451 5 229 015 4 943 523 2,24 %
Newell Brands Inc 16 600 2 326 305 3 442 038 1,56 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 25 405 806 22 662 019 10,28 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Teikoku Sen-I Co Ltd 83 521 12 869 286 15 513 258 7,04 %
Hertz Global Holdings Inc 90 474 13 896 025 14 539 631 6,59 %
Armstrong Flooring Inc 98 738 11 690 706 13 486 269 6,12 %
Rexel SA 91 714 13 128 257 9 498 254 4,31 %
Eltel AB 642 463 16 193 971 8 535 310 3,87 %
Katakura Industries Co Ltd 83 870 8 950 462 7 731 908 3,51 %
ABB Ltd 44 198 9 321 178 7 715 848 3,50 %
Pasona Group Inc 64 500 7 356 920 6 820 071 3,09 %
GEA Group AG 26 631 9 178 866 6 107 575 2,77 %
General Electric 74 542 8 098 416 4 797 480 2,18 %
Bilfinger SE 7 815 2 972 289 2 203 446 1,00 %
dormakaba Holding AG 253 1 539 831 1 545 097 0,70 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 115 196 207 98 494 147 44,67 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Seven & i Holdings Co Ltd 24 301 8 226 260 9 091 751 4,12 %
Hain Celestial Group Inc Ltd 36 700 7 140 404 6 462 734 2,93 %
Stock Spirits Group 249 953 5 456 598 5 243 326 2,38 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 20 823 262 20 797 811 9,43 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Banca Popolare di Sondrio SCPA 199 271 6 540 051 5 338 899 2,42 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 21 510 3 594 782 3 220 323 1,46 %
Summa Bank och finans 10 134 833 8 559 222 3,88 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Maxell Holdings Ltd 66 682 10 435 646 8 034 973 3,64 %
Diebold Nixdorf 210 332 21 198 484 6 112 830 2,77 %
Conduent Inc 48 229 6 191 980 5 314 313 2,41 %
Ericsson LM-B SHS 50 000 2 981 028 3 605 738 1,64 %
Summa IT 40 807 138 23 067 854 10,46 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Perrigo Company 6 233 3 781 985 3 380 719 1,53 %
Assertio Therapeutics Inc 58 114 3 384 695 2 396 016 1,09 %
Summa Läkemedel 7 166 680 5 776 735 2,62 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
thyssenkrupp 92 629 20 340 201 14 840 746 6,73 %
BHP Group Ltd 36 400 6 814 603 6 998 989 3,17 %
Summa Råvaror 27 154 804 21 839 735 9,90 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
E.ON 33 511 2 860 867 2 953 050 1,34 %
Summa Nyttotjänster 2 860 867 2 953 050 1,34 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Immofinanz 13 872 2 801 173 2 940 892 1,33 %
Summa Real Estate 2 801 173 2 940 892 1,33 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telecom Italia Spa 2 304 542 12 644 609 11 174 475 5,07 %
Summa Communication Services 12 644 609 11 174 475 5,07 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 264 995 379 218 265 940 98,99 %
Disponibel likviditet 2 228 542 1,01 %
Summa andelskapital 220 494 482 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.