Till innehåll på sidan
SKAGEN Insight A Per 28-06-2019

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hudson's Bay Co 111 692 6 464 747 6 977 805 3,09 %
Newell Brands Inc 44 000 6 730 497 5 738 239 2,54 %
Hyundai Motor Co 7 080 5 320 996 4 514 654 2,00 %
LEC Inc 48 500 4 804 053 4 407 541 1,95 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 23 320 293 21 638 239 9,57 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Teikoku Sen-I Co Ltd 95 800 15 377 040 15 986 332 7,07 %
Eltel AB 636 940 15 743 960 13 676 323 6,05 %
Pasona Group Inc 110 700 12 943 043 13 179 780 5,83 %
Katakura Industries Co Ltd 97 400 10 160 897 9 938 586 4,40 %
Armstrong Flooring Inc 112 178 12 705 577 9 328 908 4,13 %
Kyushu Railway Co 36 300 10 363 135 9 022 959 3,99 %
Rexel SA 68 999 9 546 505 7 430 923 3,29 %
General Electric Co 80 000 7 299 042 7 106 696 3,14 %
Gea Group AG 26 580 8 874 028 6 403 983 2,83 %
ABB (CHF) 37 300 6 883 928 6 367 359 2,82 %
Nilfisk Holding A/S 9 800 2 638 812 2 307 647 1,02 %
Bilfinger Berger 7 800 2 862 816 2 110 300 0,93 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 115 398 783 102 859 796 45,49 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Dai-Ichi Life Holdings, INC 56 000 8 061 840 7 203 675 3,19 %
Banca Popolare di Sondrio SCPA 296 500 8 598 668 5 585 922 2,47 %
Summa Bank och finans 16 660 508 12 789 597 5,66 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Maxell Holdings Ltd 84 500 12 601 201 9 853 084 4,36 %
Conduent Inc 119 000 12 316 799 9 317 687 4,12 %
Ericsson LM-B SHS 50 000 3 098 033 4 077 365 1,80 %
Diebold Nixdorf Inc 5 000 489 992 381 477 0,17 %
Summa IT 28 506 025 23 629 613 10,45 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Thyssen 160 800 27 859 682 19 886 274 8,80 %
Roxgold Inc 815 000 4 816 256 5 574 746 2,47 %
Summa Råvaror 32 675 938 25 461 020 11,26 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
E.ON SE 23 950 2 059 688 2 213 007 0,98 %
Summa Nyttotjänster 2 059 688 2 213 007 0,98 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Stock Spirits Group PLC 280 205 6 218 596 6 762 476 2,99 %
Hain Celestial Group Inc/The 36 700 7 079 124 6 701 950 2,96 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 13 297 720 13 464 426 5,96 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Perrigo Co 9 100 4 815 741 3 666 653 1,62 %
Assertio Therapeutics Inc 58 000 3 194 804 1 721 574 0,76 %
Summa Läkemedel 8 010 545 5 388 227 2,38 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Immofinanz AG 13 840 2 715 406 3 049 573 1,35 %
Summa Real Estate 2 715 406 3 049 573 1,35 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telecom Italia SpA 2 336 400 11 696 509 10 314 426 4,56 %
Summa Communication Services 11 696 509 10 314 426 4,56 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 254 341 415 220 807 924 97,66 %
Disponibel likviditet 5 297 366 2,34 %
Summa andelskapital 226 105 290 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.