Till innehåll på sidan
SKAGEN Insight A Per 29-03-2019

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Stock Spirits Group Plc 294 953 6 542 855 7 538 351 3,18 %
Hain Celestial Group Inc Ltd 36 700 7 140 404 7 313 108 3,08 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 13 683 259 14 851 459 6,26 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hudson's Bay Co 198 000 11 776 771 9 519 115 4,01 %
Newell Brands Inc 44 000 6 910 839 5 795 862 2,44 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 7 100 5 530 719 4 105 826 1,73 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 24 218 329 19 420 803 8,18 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Maxell Holdings Ltd 84 700 12 679 518 10 340 048 4,36 %
Conduent Inc 83 500 10 026 239 10 030 797 4,23 %
Ericsson 50 000 2 981 028 3 954 518 1,67 %
Diebold Nixdorf Inc 21 500 894 364 1 974 849 0,83 %
Summa IT 26 581 149 26 300 212 11,08 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Teikoku Sen-I Co Ltd 95 900 15 190 387 20 387 154 8,59 %
Pasona Group Inc 102 000 11 565 666 13 268 921 5,59 %
Armstrong Flooring Inc 98 738 11 690 706 11 516 596 4,85 %
Eltel AB 670 463 16 574 105 10 801 137 4,55 %
Kyushu Railway Company 36 300 10 473 686 10 274 188 4,33 %
General Electric Co 119 000 10 678 279 10 238 206 4,31 %
Katakura Industries Co Ltd 95 870 10 047 674 9 407 659 3,96 %
Rexel SA 91 714 13 128 257 8 895 973 3,75 %
ABB Ltd 37 300 6 841 062 6 047 499 2,55 %
GEA Group AG 26 631 9 178 866 6 044 897 2,55 %
Bilfinger SE 7 815 2 972 289 2 312 277 0,97 %
dormakaba Holding AG 253 1 539 831 1 556 128 0,66 %
Wabtec Corporation 359 247 908 227 068 0,10 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 120 128 716 110 977 703 46,77 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Perrigo Co PLC 9 100 4 972 936 3 767 086 1,59 %
Depomed 58 114 3 384 695 2 419 747 1,02 %
Summa Läkemedel 8 357 631 6 186 833 2,61 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telecom Italia Spa 2 810 000 13 890 903 13 697 392 5,77 %
Summa Communication Services 13 890 903 13 697 392 5,77 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Banca Popolare di Sondrio SCPA 297 000 8 902 236 7 017 389 2,96 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 56 000 8 125 327 6 697 055 2,82 %
Summa Bank och finans 17 027 563 13 714 444 5,78 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
thyssenkrupp 154 000 28 294 931 18 185 780 7,66 %
BHP Group Ltd 21 000 3 924 163 4 939 541 2,08 %
Summa Råvaror 32 219 094 23 125 321 9,75 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
E.ON 24 000 2 029 803 2 305 401 0,97 %
Summa Nyttotjänster 2 029 803 2 305 401 0,97 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Immofinanz 13 872 2 801 133 2 971 598 1,25 %
Summa Real Estate 2 801 133 2 971 598 1,25 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 260 937 580 233 551 166 98,42 %
Disponibel likviditet 3 751 324 1,58 %
Summa andelskapital 237 302 490 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.