Till innehåll på sidan

SKAGEN Insight investerar i en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med bolag exponerade mot några av de mest lovande aktivistkampanjerna globalt. Aktivister vill skapa värde genom att driva på förbättringar i bolag. SKAGEN Insight "skuggar" aktivister genom att investera i dessa bolag.

Målet är att generera bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Fonden passar den som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste rapporten:

1000 SEK
500 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
21-08-2017 278 milj. SEK 500 SEK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data för fonden, inklusive alla andelsklasser, per månads slut. Uppdaterad den 10: e varje månad.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Insight
Här investerar fonden

42,09 %

Kapitalvaror, service och transport

10,94 %

IT

10,51 %

Råvaror

9,02 %

Defensiva konsumtionsvaror

8,01 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

6,75 %

Bank och finans

3,98 %

Communication Services

3,42 %

Läkemedel

3,04 %

Kontanter

1,16 %

Real Estate

1,09 %

Nyttotjänster

Per 28-09-2018 - 49,43 % av den totala portföljen

7,54 %

7,09 %

5,21 %

4,87 %

4,80 %

4,39 %

4,27 %

3,98 %

GE

3,65 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.