Till innehåll på sidan

1000 SEK
500 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
21-08-2017 219 milj. SEK 500 SEK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data för fonden, inklusive alla andelsklasser, per månads slut. Uppdaterad den 10: e varje månad.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Insight
Här investerar fonden

46,73 %

Kapitalvaror, service och transport

12,18 %

IT

11,03 %

Råvaror

8,04 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

6,45 %

Defensiva konsumtionsvaror

5,88 %

Bank och finans

4,29 %

Communication Services

2,16 %

Läkemedel

1,37 %

Real Estate

0,98 %

Nyttotjänster

0,89 %

Kontanter

Per 31-05-2019 - 55,79 % av den totala portföljen

8,51 %

7,63 %

6,68 %

5,51 %

5,44 %

4,66 %

4,62 %

4,29 %

4,24 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.