Till innehåll på sidan

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
21-08-2017 211 milj. SEK 500 SEK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data för fonden, inklusive alla andelsklasser, per månads slut. Uppdaterad den 10: e varje månad.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Insight
Här investerar fonden

26,29 %

Kapitalvaror, service och transport

13,69 %

Bank och finans

11,26 %

IT

10,60 %

Råvaror

10,58 %

Communication Services

9,23 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

7,08 %

Defensiva konsumtionsvaror

4,18 %

Nyttotjänster

3,04 %

Kontanter

2,41 %

Läkemedel

1,65 %

Real Estate

Per 31-12-2019 - 52,18 % av den totala portföljen

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.