Till innehåll på sidan
Per 28-03-2017

Kurs

100,15 SEK

Senaste 3 åren*

0,41 %

Investeringshorisont

Mindre än ett år

Riskprofil

1/7

*Avkastningssiffror över 12 månader är annualiserade.
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är OMRX-TBILL. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
29-06-2007 345 milj. SEK 500,00 SEK OMRX-TBILL NO0010363740
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Elisabeth Gausel

Portföljförvaltare
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Per 28-02-2017 - 59,69 % av den totala portföljen

Volkswagen Finans Sverige AB

8,69 %

Bergvik Skog

8,40 %

Castellum AB

7,82 %

Indutrade AB

7,24 %

Tele2 AB

4,95 %

Länsförsäkringar Bank AB

4,95 %

Sparebanken Vest

4,60 %

Fortum Värme

4,35 %

Hexagon AB

4,35 %

Intrum Justitia AB

4,35 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.