Till innehåll på sidan
Per 28-03-2017

Kurs

98,06 SEK

Senaste 3 åren*

-

Investeringshorisont

Minst två år

Riskprofil

3/7

*Avkastningssiffror över 12 månader är annualiserade.

Morningstar Sustainability Rating

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är OMRX Treasury Bill Index i SEK. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)
Start Förv.kap. mott.fond* Förv.kap. matarfond* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
30-05-2014 355 milj. SEK 27 milj. SEK 500,00 SEK OMRX-TBILL NO0010710726
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Per 28-02-2017 - 38,98 % av den totala portföljen

Glencore Canada Financial Corp

5,63 %

EDP

4,90 %

BKK AS

4,87 %

Sparebank 1 Telemark

4,57 %

Heathrow Funding Ltd

3,65 %

3,12 %

Bharti Airtel International

3,12 %

Agder Energi

3,06 %

Entra ASA

3,05 %

DSV A/S

3,01 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.