Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

1000 SEK
250 SEK
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är OMRX Treasury Bill Index i SEK. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förv.kap. mott.fond* Förv.kap. matarfond* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
30-05-2014 348 milj. SEK 14 milj. SEK 500,00 SEK OMRX-TBILL NO0010710726
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Per 31-10-2017 - 38,60 % av den totala portföljen

BKK

4,73 %

Heathrow Funding Ltd

4,59 %

EDP

4,58 %

Glencore Canada Financial Corp

4,58 %

Jacob Holm & Sonner Holding AS

3,71 %

Citycon Treasury BV

3,53 %

Jaguar Land Rover Automotive Plc

3,37 %

Schaeffler Finance BV

3,26 %

DSV A/S

3,15 %

Bharti Airtel International

3,10 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.