Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

Fonden investerar i obligationer utställda av företag från hela världen. Målet är att ge andelsägarna bästa möjliga riskjusterade avkastning.

SKAGEN Credit passar dig som har en investeringshorisont på minst två år.

SKAGEN Credit SEK är en valutasäkrad matarfond som investerar i mottagarfonden SKAGEN Credit. 

 

Senaste rapporten:

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är OMRX Treasury Bill Index i SEK. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förv.kap. mott.fond* Förv.kap. matarfond* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
30-05-2014 351 milj. SEK 25 milj. SEK 500,00 SEK OMRX-TBILL NO0010710726
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Per 30-06-2017 - 38,03 % av den totala portföljen

Samvardhana Motherson Automotive

4,73 %

BKK

4,63 %

EDP

4,62 %

Heathrow Funding Ltd

4,58 %

Glencore Canada Financial Corp

4,18 %

Schaeffler Finance BV

3,30 %

DSV A/S

3,09 %

Jaguar Land Rover Automotive Plc

3,01 %

Bharti Airtel International

2,99 %

2,91 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.