Till innehåll på sidan

Välkommen att bli kundTillsammans kan vi skräddarsy en investeringsstrategi som passar dig bäst. Kontakta oss för att gemensamt ta fram en lösning som ger dig bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Kostnadsfritt och utan förpliktelser

Vi hjälper dig analysera hur du kan få ut tillräckligt av dina investeringar i förhållande till dina önskemål och framtida behov. Det betyder att vi utan kostnader eller förpliktelser tillsammans

  • tar fram din investeringsprofil.
  • skräddarsyr en investeringsstrategi baserad på din profil.
  • skapar en portfölj baserad på din investeringsprofil och - strategi.

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.