Till innehåll på sidan
Två män i förgrunden tittar på en tv-skärm med nyheter om Nordkorea.
Sydkorea fortsätter att erbjuda långsiktiga investeringsmöjligheter även om det militära hotet från Nordkorea har ökat den politiska risken. Detta är en situation som SKAGENs förvaltare följer noggrannt med hänsyn till våra investeringar i Sydkorea. Foto: Bloomberg.

I artikeln (på engelska) tar SKAGENs investeringsdirektör Alexandra Morris bland annat upp:

  • Vår syn på politisk risk och hur detta integreras i SKAGENs investeringsprocess
  • Hur vi ser på det rådande hotet från Nordkorea och våra sydkoreanska innehav
  • Varför risken i tillväxtmarknader generellt minskar jämfört med utvecklade marknader

Läs hela artikeln på engelska här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.