Till innehåll på sidan
Vy över bostäder vid vattnet i Stockholm

Låga räntor, starka balansräkningar, god hyrestillväxt skapar en gynnsam miljö för fastigheter i stora delar av världen.

Fastighetsfonden SKAGEN m2 är väl positionerad för att dra nytta av drivkrafterna för den globala fastighetsmarknaden de kommande åren.

Läs hela analysen av  SKAGEN m2:s portföljförvaltare Michael Gobitschek. (på ENG)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.